Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na www.klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Otevřený dopis Radě města

31.03.2020 | Tomáš Krejčí

Vážení rodiče, trenéři, vedoucí týmů a fanoušci.

vzhledem ke skutečnosti, že včera odpoledne (v pondělí 30. března 2020) byla Klubu do datové schránky doručena (bez předchozího projednání či odůvodnění) výpověď trojstranné smlouvy o užívání hokejové haly uzavřené v roce 2014 mezi Městem, Kralupskou sportovní a Klubem, považujeme za významné a korektní Vás s touto důležitou skutečností neprodleně seznámit. Současně považujeme za důležité Vás seznámit i s otevřeným dopisem, který byl Výkonným výborem zaslán radním města, abyste měli úplné informace a předešli jsme desinterpretaci. Zároveň pro úplnost veškerých informací Vám předkládáme shora uvedenou výpověď města a návrh dohody, kterou Klub vypracoval a předložil. Podrobnosti a souvislosti jsou uvedeny v textu otevřeného dopisu níže. Ujišťujeme Vás, že Výkonný výbor učiní veškeré kroky  k vyřešení současného stavu.


Děkujeme za pochopení i Vaši podporu!

Výkonný výbor HKK

Výpověď a návrh kompromisní dohody připravené Klubem najdete zde (na stránce s dokumenty Klubu poslední dva dokumenty v seznamu):

http://www.hokejkralupy.cz/documentfolder/detail/id/2

Dopis ze dne 31. března 2020


Vážení radní,

včera byla Klubu do datové schránky doručena výpověď trojstranné smlouvy o užívání hokejové haly uzavřené v roce 2014 mezi Městem, Kralupskou sportovní a HKK (výpověď v příloze).

Rádi bychom vám proto veřejně poděkovali za dosavadní kontinuální podporu, bez které by HKK jako dobrovolný spolek naplňující zejména zájmy dětí a mládeže vůbec nemohl fungovat a díky které se za posledních několik let úspěšně rozvíjel a velmi dobře reprezentoval své město a za pomoci mnoha nezištných dobrovolníků naplňoval veřejnou službu jeho obyvatelům!

Důsledky předem neavizovaného, nepředjednaného, náhlého ukončení smlouvy těsně před začátkem nové sezóny za současné celospolečensky nepříjemné situace však znamenají pro klub významné ohrožení jeho samotné další existence. Dovolujeme si proto tuto velmi otevřenou reakci s korektním věcným vysvětlením rizik, a to jak směrem k Radě města, tak dovnitř klubu.

Věříme, že za svou otevřenost Klub nebude nijak „penalizován“ při nadcházejícím schvalování dotace Města Hokejovému klubu (ať již dětem, mládeži či Atýmu), ale naopak může být uvedené základem konstruktivního jednání o dalším nastavení vztahů HKK – Kralupská sportovní – Město Kralupy nad Vltavou.

O připravované výpovědi jsme se neoficiálně dozvěděli před několika málo dny. Stále jsme doufali, že k tomuto kroku, který (pokud zůstane bez okamžitých návazných opatření) ve svém důsledku nutně povede k destabilizaci HKK, v této i jinak zjitřené a nepředvídatelné době, nedojde. I proto jsme ještě v pátek 27.3. jako řešení nabízeli kompromis - ukončení pouze vztahu Město – HKK se zachováním alespoň základních podmínek užívání hokejové haly mezi Kralupskou sportovní a HKK (návrh Klubem vypracované a předložené dohody v příloze). Návrh dohody podrobně popisuje důvody i závazky a otevřenost Klubu k jednáním.

Věřili jsme, že zejména nyní - vzhledem k současné celospolečensky velmi nejisté situaci – Rada města zváží, a třeba zvolí jiný postup. Náš návrh však zůstal bez jakékoli odezvy. Naopak, jako bychom se tím připomněli, že je nutné výpověď po 3 týdnech od usnesení Rady odeslat těsně před koncem měsíce.

Usnesením Rady města z 10.3.2020, kterým bylo ukončení smlouvy schváleno a které se ve výpovědi cituje, se zároveň předpokládá, že dojde k uzavření nové smlouvy mezi Kralupskou sportovní a HKK.

Bohužel Kralupská sportovní ani nikdo z radních dosud žádná jednání neinicioval, ani před požadovaným podáním výpovědi, ani poté! HKK tak dodnes neví, v čem obecně, natož konkrétně, vlastně smlouva nevyhovuje, které body smlouvy jsou považovány za problematické a proč ji Kralupská sportovní či Rada města požaduje ukončit a nahradit smlouvou novou.

V době, kdy (jak Kralupská sportovní jistě minimálně tuší, ale jistě i někteří z Vás) vrcholí přípravy na novou sezónu, nemůže klub fungovat bez ledové plochy a zázemí zimního stadionu a stím souvisejícího zázemí. V řádu dní je nutné připravit Klub na novou sezónu. Zejména podepsat smlouvy s trenéry, aby měl klub již od počátku nové sezóny zajištěné kvalitní vedení tréninků zejména pro děti a mládež. Obojí jsou záležitosti vysoce aktuální, z povahy věci neodkladné (jakékoli prodlení bude mít negativní dopady do kvality tréninkového a herního rozvoje dětí a mládeže – bez soutěží nezískají hráči potřebné zkušenosti a o dobré trenéry s vhodným přístupem k dětem je velký zájem ve všech klubech napříč celou republikou a trenéři i hráči samotní logicky upřednostní klub se stabilním zázemím a podporou města).

Vypovězení smlouvy představuje problém také pro aktuální sponzory i veřejnoprávní partnery klubu (zejména Středočeský kraj). Bez jistoty, že bude mít k dispozici to základní - ledy, a to za minimálně stejných smluvních podmínek jako dosud a v alespoň mírně lepším rozsahu než vloni, nemůže klub nabídnout nic ani trenérům, ani hráčům, a velmi snadno tak o ně může přijít.

Od rozhodnutí Rady města do okamžiku doručení výpovědi jsme ztratili cenné 3 týdny, kdy už bylo možno po mnoha letech jen prostého opakování, jak je smlouva „špatná“ konečně konkrétně určit v čem je špatná – pojmenovat tedy konkrétní problematická ustanovení a zahájit jednání o novém nastavení vztahů HKK – Kralupská sportovní i HKK – Město Kralupy nad Vltavou. Zbývají nám tak pouhé 4 týdny, a to v době nouzového režimu, který velmi omezuje osobní jednání, a kdy všichni, zejména představitelé města, máte jistě k řešení jiné důležité úkoly! Jistě výpověď smlouvy nebyla naléhavou záležitostí, která by nyní nesnesla odkladu! Nebo třeba mohla být učiněna ze strany města dříve, či jinak, konstruktivně: nejprve pojmenování konkrétních neduhů, které město či Kralupská sportovní ve smlouvě vidí, jejich projednání a hledání kompromisu k odstranění pojmenovaných neduhů .... A až v případě nemožnosti dosažení dohody, výpověď jako poslední instance.

Vypovězením smlouvy v tuto chvíli je klub zatlačen do kouta! V případě, že bude chtít předejít výše popsané nestabilitě, časovému tlaku a ohrožení samotné své existence, bude klub nucen přistoupit na podmínky smlouvy, která mu bude nabídnuta (de facto tedy nadiktována) Kralupskou sportovní (obdobně jako vloni rozpis ledů, který v několika případech upřednostnil komerční využití ledové plochy v časech běžných pro trénink malých dětí a mládeže, či mládež školou povinná uprostřed týdne trénovala v nočních hodinách po tzv. komerci).

V konečném důsledku se totiž vše uvedené promítá do podmínek pro sportování dětí a mládeže (nikoliv kohokoliv jiného) a tedy kvality veřejné služby, kterou na jedné straně město nezištně podporuje, ale na straně druhé …...

Rádi bychom věřili, že toto jsou skutečnosti, kterých si Rada města při rozhodování o ukončení smlouvy nebyla vědoma, a že nyní, po jejich objasnění, přispěje k opětovné stabilizaci klubu. Ať už ideálně „zpětvzetím“ výpovědi (právní řešení lze najít), čímž obě strany, Kralupská sportovní a HKK získají dostatečný časový prostor k partnerskému vyjednání nové smlouvy, nebo alespoň veřejným příslibem základních podmínek, za jakých může HKK užívat ledovou plochu ve vlastnictví města a pokynem Kralupské sportovní k co nejdřívějšímu vyjednání nové smlouvy vstřícné k HKK.

Pro vyloučení budoucích nepříjemností podobného charakteru HKK Radě města navrhuje otevřené jednání, pravidelné schůzky se sportovní komisí nebo přímo s Radou města, kde by bylo možné otevřeně diskutovat a kterými by Rada města mohla lépe poznat a kontrolovat činnost i potřeby klubu zajišťujícího veřejnou službu v podobě péče o sportovní rozvoj dětí a mládeže ve městě Kralupy nad Vltavou.


S pozdravem

 

Výkonný výbor HOKEJOVÉHO KLUBU KRALUPY NAD VLTAVOU z.s.

 
Utkání
Muži | Sobota 10.10.2020, 17:00
5. kolo
7:3
HC Poděbrady - HK Kralupy
 
Junioři | Sobota 10.10.2020, 13:45
9. kolo
3:0
Chrudim - HK Kralupy
 
Dorost | Sobota 10.10.2020, 15:00
7. kolo
1:2
HK LEV Slaný - HK Kralupy
 
Týden Hokeje
Aktuální články
 
HOKEJOVÝ KLUB Kralupy nad Vltavou, kontakt: libor.stajer@kmvs.cz     RSS