Rozhovor 15. 6. 2024

Školkáčci na ledě!

Projekt Českého hokeje – Pojď hrát hokej, který vstupuje tento rok již do osmé sezóny, odstartoval pro školní rok 2023 / 2024 zcela novou akci pro nejmenší.

Lvíček ve školkách probíhá od začátku září do konce června, klub HK Kralupy nad Vltavou měl tu možnost, jakožto jeden ze 30 vybraných hokejových klubů v České republice, se projektu zúčastnit. V rámci projektu si děti osvojí pohybovou všestrannost a navíc i základní dovednosti na ledě. Pohybová výchova s trenérem probíhá ve školce jednou týdně, organizace Lvíčka se ujal trenér mládeže pan Filip Štibran, který se ochotně nabídl o projektu více pohovoři.

1.) Co Vás na projektu zaujalo a jak se do něj klub zapojil?

„Byli jsme vybráni svazem, jakožto jeden ze 30 vybraných hokejových klubů v České republice, abychom projekt Lvíček ve školkách vyzkoušeli. Projekt nám přišel zajímavý z důvodu, že se tak dostaneme blíže malým dětem a můžeme na ně mít poměrně dlouhodobý vliv. Jsme toho názoru, že je to zároveň služba pro společnost, tady v Kralupech, učení dětí základním pohybovým vzorcům / hrám, to znamená, že se snažíme děti nějakým způsobem rozhýbat, protože jak si můžeme všimnout, většinou nejsou moc pohybově zdatné.”

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby projekt směřoval k tomu, že by se děti zúčastnily klubového náboru (Celkově se z Lvíčka zapojilo 9 dětí.). Zajímá nás hlavně všeobecný rozvoj malých dětí, kdy my jim nabízíme prostor tady na ledě, bezplatně si u nás zabruslí, zapůjčíme jim brusle, helmu a veškeré potřebné vybavení. A pokud se dětem hodina zalíbí, tak je rádi poté přivítáme u nás v klubu.”

2.) Jaké aktivity si děti mohou během společných hodin osvojit? A jak pohybová výchova s dětmi probíhá?

„Jedná se čistě o sportovní trénink, hokejový trénink se zde neuplatňuje, spíše hodina her doplněná o 10 – 15 minut koordinačního cvičení. Docházím do čtyř tříd ve dvou místních školkách, velmi nápomocné jsou mi paní učitelky. Školky nabízí vlastní venkovní prostory, momentálně třídy. Přes zimní měsíce jsme cvičili uvnitř, v případě dobrého počasí bychom se už v blízké době přesunuli ven.”

„Máme možnost skrze projekt Školkových talentů komunikovat s expertem, ohledně této tématiky, s panem doc. PhDr. Musálkem, Ph.D., takže jsou nám k dispozici zásobníky cvičení, kdy s dětmi jednak hrajeme hry, aby je cvičení bavilo, a zároveň u nich rozvíjíme základní koordinaci pohybu, základní gymnastické prvky (kotoul, kolébka, převal…) v hodinách používáme i dřevěné tyče, tenisák, overbally.”

3.) Na co se děti nejvíce těší?

„Hlavně na mrazíka a vybiku, to už je v dětech nejspíše od malička, ale oblíbili si i netradiční hry, které čerpám od trenéra pana Filipa Raptopulose. Také je baví hra Pizza, ta spočívá v tom, že mají kužílek, co nesou na ruce, tak jako číšník v restauraci, a navzájem si jej shazují, obecně hry, kde jsou zapojeni všichni.”

4.) Z pohledu trenéra, jak se školkáčkům na hodinách daří? Vidíte již nějaké zlepšení?

„Jelikož jsme v úzkém kontaktu s hokejovým svazem, tak pravidelně reportujeme naši činnost, minulý měsíc jsme sepisovali o cvičení zprávu, ale já si myslím, že je to krátká doba na to, abychom řekli, zda se zlepšily. Určitě se budou zlepšovat, ale je otázka, jestliže je cvičení pro ně dostatečné a vhodné. V koordinačních cvičení se postupně lepší.”

5.) Máte vlastní vizi, kam by se mohl projekt dále profilovat?

„Moje vize je rozšířit a zpropagovat projekt co nejvíce a uvidíme, zda se ukážou výsledky.

Je to pilotní projekt, sami se učíme, takže je zde spousta mezer ke zdokonalení. Určitě bych rád pokračoval další rok, a stanovil si tak zásobník daných koordinačních cviků vhodných pro určité roční období, také zlepšil tréninkovou jednotku jako takovou. Projekt se mi líbí a myslím si, že to má smysl. Pokud se projekt rozšíří do více měst a do více klubů, tak pro Český hokej budou tyto nábory určitě smysluplné.”

6.) Je něco, co byste chtěl dodat na závěr?

„Sluší se poděkovat všem paním ředitelkám, jmenovitě paní Mgr. Romaně Ondráčkové, paní Kateřině Brandýské (ZŠ a MŠ Movere), paní Bc. Jitce Jírové (MŠ Generála Klapálka), které své školky do projektu zapojily. Také moc děkuji vyučujícím ve třídách za pomoc a přístup k hodinám, paním učitelkám Veronice Vilímcové, Evě Zbořilové a Kristýně Jakubáškové z MŠ Generála Klapálka. Paním učitelkám z MŠ Mikovická Mgr. Vendule Švamberkové, Bc. Kateřině Martinákové a Petře Zemanové. Z MŠ Movere pak jmenovitě Mgr. Aleně Kopečkové, Bc. Kristýně Hénigové, Markétě Římalové, Bc. Jarmile Protivové, DiS., Marii Matesové, DiS. a Šárce Slabihoudkové.

Já panu Štibranovi děkuji za rozhovor a přeji Lvíčkovi mnoho štěstí snad i do dalších let.